ΟΜΙΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.
ΕΥΡΩΠΗ Πρακτορειο διανομης Ημερησιου και Περιοδικου τυπου
(συμμετοχή εταιρίας 25,80% - συμμετοχή ομίλου 40,25 %)

H Eταιρεία συστήθηκε τον Απρίλιο του 1999 με κύριους μετόχους σημαντικές Ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις και αφού έλαβε την σχετική άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οργανώθηκε και έκανε έναρξη εργασιών διανομής τύπου την 13η Δεκεμβρίου 1999. Στην μετοχική της σύνθεση περιλαμβάνονται 11 εκδοτικές επιχειρήσεις. Το δίκτυο διανομών περιλαμβάνει την κεντρική οργάνωση, τα κέντρα διανομής περιοχής Αθηνών - Πειραιώς, 70 υποπρακτορεία στην Ελλάδα και 10 περίπου υποπρακτορεία στο εξωτερικό. Με ένα στόλο 110 φορτηγών αυτοκινήτων διακινεί καθημερινά το 40% περίπου των πωλουμένων εφημερίδων και περιοδικών. Απασχολεί περί τους 390 εργαζόμενους και υποστηρίζεται από σύγχρονο μηχανογραφικό εξοπλισμό για την διεκπεραίωση του έργου της διανομής, της συγκέντρωσης των επιστροφών, της εκκαθάρισης και κυρίως της πληροφόρησης των εκδοτών για τις πωλήσεις των εντύπων τους. Στην διάρκεια του πρώτου έτους, διακινήθηκαν περισσότερα απο 300.000.000 τεύχη-φύλλα εφημερίδων και περιοδικών σε περισσότερα από 11.000 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα.

    ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | ΑΡΜΑΕ: 13950/06/Β/86/36 | Μπενάκη 5 | Χαλάνδρι, TK 15238 | τηλ. 210 6061 000