ΟΜΙΛΟΣ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. - MEGA CHANNEL
(συμμετοχή 27,92%)

Το ΜΕGA Channel είναι ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός που ιδρύθηκε στην Ελλάδα "1989" βάσει του νομικού πλαισίου που επέτρεψε την ίδρυση ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών "Ν.1866/1989". Το MEGA έχει κατορθώσει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της προτίμησης του ελληνικού κοινού, παραμένοντας ταυτόχρονα ο πλέον εύρωστος τηλεοπτικός σταθμός της χώρας. Η επιτυχία αυτή στηρίχθηκε κυρίως στις σημαντικές επενδύσεις που διενεργήθηκαν διαχρονικά για την αγορά του πλέον σύγχρονου ηλεκτρονικού και τεχνικού εξοπλισμού καθώς και στις δαπάνες για την αγορά και την παραγωγή τηλεοπτικού προγράμματος.

    ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | ΑΡΜΑΕ: 13950/06/Β/86/36 | Μπενάκη 5 | Χαλάνδρι, TK 15238 | τηλ. 210 6061 000